Allele

Jeżeliby wszystkie allele każdego genu i ich różne rekombinacje miały absolutnie jednakową wartość dla osobnika i danej populacji, czyli dawały jednakowy stopień przystosowania, to częstość występowania poszczególnych alleli w tej populacji nie uległaby zmianom. Taki wniosek wyprowadzony z rozważań matematycznych nosi miano prawa Hardy’ego-Weinberga.

Opiera się on jednak na czysto teoretycznym założeniu, gdyż po pierwsze, nie wszystkie allele danego genu są równowartościowe dla osobnika i nie wszystkie ich kombinacje mają jednakowy stopień przystosowania, a po drugie, warunki życia nie są stałe, lecz ulegają zmianom. Innymi słowy, allele wartościowe w jednym zespole warunków mogą się okazać mniej wartościowe lub nawet szkodliwe w innych wa-runkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>